Mevzuat Gov Iyuk

Oğuzhan demir, vergi uyuşmazlıklarının çözümünde yetkili mahkeme. Atatürk üniversitesi erzincan hukuk fakültesi dergisi, cilt. Maliye bakanliği başhukuk müşavirliği ve muhakemat genel müdürlüğü 07. Çalişma toplantisi selahattin inci başhukuk. 3 güney yan yolu üzeri, istoç karşısı. 4 ncü maddede yazılı diğer yerlere verilen dilekçeler, en geç üç gün içinde danıútay veya ait olduğu mahkeme baúkanlığına.